Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

reklama

56 fotek, 27.1.2016, 59 zobrazení, 121 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Roku 1009 se zde připomíná strážní hrad, při něm vznikla osada, povýšena počátkem 13. století na město.
V roce 1374 zde sněm braniborských stavů prohlásil připojení Braniborska k České koruně.
Město je obehnáno téměř úplným pásmem hradeb (patrně 1370 - 1380) s domky jejich strážců, věžemi a třemi pozdně gotickými bránami.
Hrad dal po roce 1373 nově postavit český král Karel IV. jako svou vedlejší (braniborskou) rezidenci.
V roce 1640 hrad vyhořel. Částečně obnoven po roce 1902. Mohutná hlavní věž pochází z roku 1376.
Významnou stavbou severoněmecké pozdní gotiky je radnice (15. století) s bohatě členěnými štíty.
V radnici sídlí muzeum. Nedaleko je pozdně gotický halový kostel sv. Štěpána (Kirche St. Stephan, 1380 - 1500).
V ulicích je několik hodnotných hrázděných domů ze 17. století.

zdroje: http://kralovskedilo.ktf.cuni.cz/lokality/Tangermunde%E2%80%93-hrad

Německo, průvodce, Olympia.
46 fotek, 27.1.2016, 52 zobrazení, 110 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Roku 1009 se zde připomíná strážní hrad, při něm vznikla osada, povýšena počátkem 13. století na město.
V roce 1374 zde sněm braniborských stavů prohlásil připojení Braniborska k České koruně.
Město je obehnáno téměř úplným pásmem hradeb (patrně 1370 - 1380) s domky jejich strážců, věžemi a třemi pozdně gotickými bránami.
Hrad dal po roce 1373 nově postavit český král Karel IV. jako svou vedlejší (braniborskou) rezidenci.
V roce 1640 hrad vyhořel. Částečně obnoven po roce 1902. Mohutná hlavní věž pochází z roku 1376.
Významnou stavbou severoněmecké pozdní gotiky je radnice (15. století) s bohatě členěnými štíty.
V radnici sídlí muzeum. Nedaleko je pozdně gotický halový kostel sv. Štěpána (Kirche St. Stephan, 1380 - 1500).
V ulicích je několik hodnotných hrázděných domů ze 17. století.

zdroje: http://kralovskedilo.ktf.cuni.cz/lokality/Tangermunde%E2%80%93-hrad

Německo, průvodce, Olympia.
32 fotek, 26.1.2016, 119 zobrazení, 172 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Tangermünde je město položené severně od Magdeburku na levém břehu Labe.
První písemná zmínka o městě pochazí z roku 1275.
Toto místo navštívil císař Karel IV.poprvé v roce 1373. V následujících letech byl na břehu Labe mimo obvod městských hradeb budován císařský hrad. Ve městě samotném bylo zesilováno a budováno opevnění a probíhala intenzivně výstavba kostela sv. Štěpána. V roce 1377 zřídil Karel IV. na hradu v Tangermünde kolegiátní kapitulu, tak jak to dříve učinil u Všech svatých na Pražském hradě a na Karlštejně. Už z toho je zjevné, jak velký význam Karel IV. tomuto místu na Labi připisoval. Nové kapitule byla podřízena i správa farního kostela sv. Štěpána, která byla odejmuta proboštství ve Stendalu. V Tangermünde Karel IV.v posledních letech svého života často pobýval. Tangermünde je dokonce označeno v těch dobách jako „domicilium principale“. Odtud také na začátku listopadu 1377 vyjel na poslední dlouhou cestu svého života do Francie.
Roku 1009 se zde připomíná strážní hrad, při něm vznikla osada, povýšena počátkem 13. století na město.
V roce 1374 zde sněm braniborských stavů prohlásil připojení Braniborska k České koruně.
Město je obehnáno téměř úplným pásmem hradeb (patrně 1370 - 1380) s domky jejich strážců, věžemi a třemi pozdně gotickými bránami.
Hrad dal po roce 1373 nově postavit český král Karel IV. jako svou vedlejší (braniborskou) rezidenci.
V roce 1640 hrad vyhořel. Částečně obnoven po roce 1902. Mohutná hlavní věž pochází z roku 1376.
Významnou stavbou severoněmecké pozdní gotiky je radnice (15. století) s bohatě členěnými štíty.
V radnici sídlí muzeum.
Nedaleko je pozdně gotický halový kostel sv. Štěpána (Kirche St. Stephan, 1380 - 1500).
V ulicích je několik hodnotných hrázděných domů ze 17. století.

zdroje: http://kralovskedilo.ktf.cuni.cz/lokality/Tangermunde%E2%80%93-hrad

Německo, průvodce, Olympia.
109 fotek, 26.1.2016, 91 zobrazení, 129 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Hansestadt Stendal je okresní město v okresu Stendal a dopravní uzel ve Staré marce, spolková země Sasko-Anhaltsko.
Stendal leží asi 6 km západně od Labe, v jihovýchodní Staré marce, je vzdálen asi 120 kilometrů od Berlína, od Hannoveru asi 150 kilometrů a přibližně 55 kilometrů severně od Magdeburku na ose Wolfsburg – Berlin.
Ves „Steinedal" byla poprvé zmiňována v roce 1022 jako država kláštera Michaelisklosters v biskupství Hildesheim. Braniborským markrabětem Albrechtem I. Medvědem bylo městu roku 1160 propůjčeno právo trhu podle magdeburského městského práva. V 12. století byla založena farnost St. Jacobi. Roku 1230 se započalo se stavbou františkánského kláštera na Mönchskirchhofu. Ve 13. století byla založena gilda Stendaler Seefahrergilde, která vlastnila práva k provozování obchodu v prostoru Severního moře a Baltského moře. Nejstarší listinná zmínka o obchodním domu St. Marien pochází z roku 1283. Od roku 1300 má město právo stavět hradby a ze stejné doby pochází také brána Tangermünder. Kamenné bloky jsou dodnes patrné v základech pozdější přestavěné brány. V roce 1338 byla zřízena v ulici Brüderstraße latinská škola, pozdější gymnázium. Slavným žákem byl v 18. století archeolog Johann Joachim Winckelmann, který gymnázium navštěvoval od roku 1726 do roku 1736.
Stendal patřil od roku 1358 do roku 1518 prokazatelně do hanzy. Společně s Brandenburgem patřil k nejstaršímu mincovnímu místu v braniborské marce, stendalské stříbrňáky byly ve středověku známou a užívanou měnou.
Ve 14. století byl vystavěn refektář v Mönchskirchhofu, který dnes poskytuje přístřeší městské knihovně.
V místě, kde stál ještě v roce 1215 hrad, bylo v roce 1423 započato se stavbou dómu. Z roku 1440 pochází brána Uenglinger. Od 15. století byla po etapách budována radnice s presbyterářem a bočními křídly. Klášter Sv. Kateřiny (St. Katharinenkloster, dnes Altmärkisches Museum a hudební fórum) byl zřízen jako augustiniánský klášter rozhodnutím kurfiřta Fridricha II. Dobrotivého v roce 1456. Z roku 1462 pochází vyřezávaná stěna, dodnes patrná v radniční aule.
V období od roku 1771 do roku 1830 byly zbourány části městského opevnění, a to Wendenturm, Torturm, Arneburgerská brána a dobytčí brána (Viehtor). Roku 1849 byl zahájen provoz na železniční traťi Magdeburg–Stendal–Lutherstadt Wittenberg. Se stavbou hlavního nádraží bylo započato roku 1869, dokončeno bylo roku 1871.
V roce 1888 bylo založeno Altmarkische Museum. Altmärkische Museum ukazuje exponáty k dějinám a kulturním dějinám města Stendal a Altmarku od prvotní a rané historie až po současnost. K tomu patří mezi jiným prehistorické nálezy z regionu, exponáty ke kultuře hanzovního města, sakrální sochařství, románské drobné umění a materiály z archeologických nálezů ve městě.
Pozoruhodných je několik budov ve slohu cihlové gotiky:
katedrála Sv. Mikuláše (St. Nikolaus)
kostel Panny Marie (Marienkirche)
kostel sv. Jakuba (Jacobikirche)
brána Uenglinger a kostel sv. Petra kostel sv. Petra (Petrikirche)
kaple sv. Anny, vystavěná v druhé polovině 15. století
radnice s Rolandovou sochou
refektář dřívějšího františkánského klášteru
Altmärkisches Museum und Katharinenkirche (Muzeum Altmarku a chrám sv. Kateřiny)
brány Uenglinger a Tangermünder, které byly součástí středověkého městského opevnění a jsou dnes přístupné veřejnosti
Pulverturm (Prašná brána), opevnění jezu jako zbytek starého městského opevnění
a několik málo domů z hrázděného zdiva ze 17. století.
Stendhal jako pseudonym:
Francouzský spisovatel Marie Henri Beyle používal od roku 1817 jako poctu Johannu Joachimovi Winckelmannovi pseudonym Stendhal poté, co se krátký čas zdržoval v Stendalu (rodném městě Winckelmanna) jako napoleonský voják.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stendal
43 fotek, 10.1.2016, 66 zobrazení, 89 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Stralsund je město na úrovni okresu na severovýchodě Německa, ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. Leží 68 km severovýchodně od Rostocku na pobřeží Baltského moře při úžině Strelasund, která odděluje ostrov Rujána od pevniny; od roku 1936 překonává úžinu hráz se silničním a železničním mostem. Stralsund má 58 000 obyvatel.
Město bylo založeno ve 13. století Slovany z Rujany (Rány) na průlivu Strelasund. Název města i průlivu pochází ze slovanského jazyka Ránů a znamená střela. Tento význam je uchován i v městském znaku, který zobrazuje šíp. Ve středověku bylo hanzovním městem. Stralsund byl jediným severoněmeckým městem, které se dokázalo během třicetileté války ubránit Albrechtovi z Valdštejna.
Stralsund je charakteristický množstvím dochovaných gotických cihlových staveb, např. Nikolaiskirche, Marienkirche, Katarinenkloster, radnice (ze 13. století). Dne 27. června 2002 bylo historické centrum města Stralsundu zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stralsund
45 fotek, 10.1.2016, 50 zobrazení, 88 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Stralsund je město na úrovni okresu na severovýchodě Německa, ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. Leží 68 km severovýchodně od Rostocku na pobřeží Baltského moře při úžině Strelasund, která odděluje ostrov Rujána od pevniny; od roku 1936 překonává úžinu hráz se silničním a železničním mostem. Stralsund má 58 000 obyvatel.
Město bylo založeno ve 13. století Slovany z Rujany (Rány) na průlivu Strelasund. Název města i průlivu pochází ze slovanského jazyka Ránů a znamená střela. Tento význam je uchován i v městském znaku, který zobrazuje šíp. Ve středověku bylo hanzovním městem. Stralsund byl jediným severoněmeckým městem, které se dokázalo během třicetileté války ubránit Albrechtovi z Valdštejna.
Stralsund je charakteristický množstvím dochovaných gotických cihlových staveb, např. Nikolaiskirche, Marienkirche, Katarinenkloster, radnice (ze 13. století). Dne 27. června 2002 bylo historické centrum města Stralsundu zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stralsund
53 fotek, 10.1.2016, 82 zobrazení, 143 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Stralsund je město na úrovni okresu na severovýchodě Německa, ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. Leží 68 km severovýchodně od Rostocku na pobřeží Baltského moře při úžině Strelasund, která odděluje ostrov Rujána od pevniny; od roku 1936 překonává úžinu hráz se silničním a železničním mostem. Stralsund má 58 000 obyvatel.
Město bylo založeno ve 13. století Slovany z Rujany (Rány) na průlivu Strelasund. Název města i průlivu pochází ze slovanského jazyka Ránů a znamená střela. Tento význam je uchován i v městském znaku, který zobrazuje šíp. Ve středověku bylo hanzovním městem. Stralsund byl jediným severoněmeckým městem, které se dokázalo během třicetileté války ubránit Albrechtovi z Valdštejna.
Stralsund je charakteristický množstvím dochovaných gotických cihlových staveb, např. Nikolaiskirche, Marienkirche, Katarinenkloster, radnice (ze 13. století). Dne 27. června 2002 bylo historické centrum města Stralsundu zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stralsund
5 fotek, 9.1.2016, 90 zobrazení, 41 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Stralsund je město na úrovni okresu na severovýchodě Německa, ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. Leží 68 km severovýchodně od Rostocku na pobřeží Baltského moře při úžině Strelasund, která odděluje ostrov Rujána od pevniny; od roku 1936 překonává úžinu hráz se silničním a železničním mostem. Stralsund má 58 000 obyvatel.
Město bylo založeno ve 13. století Slovany z Rujany (Rány) na průlivu Strelasund. Název města i průlivu pochází ze slovanského jazyka Ránů a znamená střela. Tento význam je uchován i v městském znaku, který zobrazuje šíp. Ve středověku bylo hanzovním městem. Stralsund byl jediným severoněmeckým městem, které se dokázalo během třicetileté války ubránit Albrechtovi z Valdštejna.
Stralsund je charakteristický množstvím dochovaných gotických cihlových staveb, např. Nikolaiskirche, Marienkirche, Katarinenkloster, radnice (ze 13. století). Dne 27. června 2002 byla historická centra měst Stralsundu a Wismaru zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stralsund
68 fotek, 9.1.2016, 63 zobrazení, 74 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Město leží na řece Tollense. Bylo založeno roku 1248 ve slovanském území.
Kolem novodobého centra se zachovaly téměř celé městské hradby (2,3 km dlouhé, ze 14. - 15. století), zpevněné věžemi, valy a příkopy. Dochovaly se také domky jejich strážců a bohatě členěné i zdobené brány.
82 fotek, 9.1.2016, 42 zobrazení, 76 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Město leží na řece Tollense. Bylo založeno roku 1248 ve slovanském území.
Kolem novodobého centra se zachovaly téměř celé městské hradby (2,3 km dlouhé, ze 14. - 15. století), zpevněné věžemi, valy a příkopy. Dochovaly se také domky jejich strážců a bohatě členěné i zdobené brány.
64 fotek, 9.1.2016, 73 zobrazení, 112 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Neubrandenburg je město v německé spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. Je správním centrem zemského okresu Mecklenburgische Seenplatte. Jedná se o třetí největší město spolkové země a tvoří jedno ze čtyř regionálních center spolkové země. Leží přibližně 135 km severně od Berlína.
Neubrandenburg leží na břehu jezera Tollensesee, které je součástí Meklenburské jezerní plošiny. Je známé dochovaným bohatým dědictvím středověkých staveb z období cihlové gotiky. Leží na Evropské cestě cihlové gotiky.
Neubrandenburg bývá často označován jako město čtyř bran (německy Stadt der Vier Tore) díky čtyřem středověkým městským branám, které se zde nacházejí.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Neubrandenburg
34 fotek, 9.1.2016, 99 zobrazení, 152 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Greifswald je historické německé hanzovní město v Meklenbursku-Předním Pomořansku s asi 55 tisíci obyvateli. Na zdejší univerzitě, založené roku 1456, studuje přes 12 tisíc studentů. V blízkosti města jsou zříceniny kláštera a přírodní rezervace Eldena.
Greifswald vznikl jako osada blízkého kláštera Eldena, který zde provozoval těžbu mořské soli odpařováním, a roku 1250 získal od pomořanského hraběte Wartislava III. městská práva. Brzy nato se stal svobodným přístavem, postavil hradby i hlavní městský kostel sv. Jakuba (1263) a roku 1278 se poprvé připomíná jako člen Hanzy. Roku 1456 byla založena univerzita a roku 1531 přišla do města reformace. Za třicetileté války město velmi utrpělo: 1626 je dobyl a vyplenil Albrecht z Valdštejna, ve městě řádil mor a roku 1631 je dobyl švédský král Gustav Adolf II. Švédové potom městu vládli až do roku [1815], město však trpělo válkami a teprve 1747 se podařilo po sto letech obnovit provoz univerzity. Od roku 1815 patřil Greifswald s celým Pomořanskem Prusku a od roku 1863 má železniční spojení. V roce 1856 a 1927 došlo k dalšímu rozšíření univerzity, která se stala centrem městského života. Za války zde byl velký zajatecký tábor a roku 1945 se město bez boje vzdalo Rudé armádě. V poválečném období NDR historická část města silně chátrala a asi polovina byla stržena a nahrazena panelovou výstavbou. Po roce 1990 došlo k rozsáhlé obnově náměstí a jeho okolí.
Pamětihodnosti:
Hlavní náměstí s radnicí a řadou historických domů je dnes opět chlouba města. Dóm sv. Mikuláše z roku 1263 je cihlová gotická stavba s barokním zařízením.
Gotický kostel P. Marie je z roku 1260 a kostel sv. Jakuba z roku 1280.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Greifswald
21 fotek, 7.12.2015, 64 zobrazení, 111 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Weißenburg je historické město ležící v německé spolkové zemi Bavorsko.
Na západním okraji města se nachází tzv. Kastell Biriciana, zvaný též Kastell Weißenburg. Jedná se o bývalé římské hradiště pocházející z 1. století, které bylo ve 3. století zničeno. Již roku 1885 zde započaly restaurátorské práce, jejichž výsledkem je dnes obnovená severní strana hradiště a rovněž obnovené římské termální lázně.
V centru městečka najdeme několik kostelů, mezi nimi například Spitalkirche nebo St. Andreaskirche pocházející ze 14. století. Kromě toho tu stojí poměrně velké množství krásných pozdně středověkých hrázděných domků.
Zajímavá je také jediná dochovaná městská brána ze 14. století zvaná Ellinger Tor, k níž bylo ve století sedmnáctém přistavěno druhé patro. Jedná se o součást někdejšího městského opevnění (dochováno 38 věží). Ve věži této brány se dnes nachází knihovna města Weißenburg.
Na kopci vysokém 650 metrů a vzdáleném asi dva kilometry od města stojí historická pevnost jménem Wülzburg. Původně tu byl benediktinský klášter, který byl v pevnost přestavěn v roce 1588.

zdroj: deutsch-kgb.wz.cz/soubory/weissenburgkgb.doc
53 fotek, 8.12.2015, 67 zobrazení, 115 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Weißenburg je historické město ležící v německé spolkové zemi Bavorsko.
Na západním okraji města se nachází tzv. Kastell Biriciana, zvaný též Kastell Weißenburg. Jedná se o bývalé římské hradiště pocházející z 1. století, které bylo ve 3. století zničeno. Již roku 1885 zde započaly restaurátorské práce, jejichž výsledkem je dnes obnovená severní strana hradiště a rovněž obnovené římské termální lázně.
V centru městečka najdeme několik kostelů, mezi nimi například Spitalkirche nebo St. Andreaskirche pocházející ze 14. století. Kromě toho tu stojí poměrně velké množství krásných pozdně středověkých hrázděných domků.
Zajímavá je také jediná dochovaná městská brána ze 14. století zvaná Ellinger Tor, k níž bylo ve století sedmnáctém přistavěno druhé patro. Jedná se o součást někdejšího městského opevnění (dochováno 38 věží). Ve věži této brány se dnes nachází knihovna města Weißenburg.
Na kopci vysokém 650 metrů a vzdáleném asi dva kilometry od města stojí historická pevnost jménem Wülzburg. Původně tu byl benediktinský klášter, který byl v pevnost přestavěn v roce 1588.

zdroj: deutsch-kgb.wz.cz/soubory/weissenburgkgb.doc
1 fotka, 16.12.2015, 104 zobrazení, 41 komentářů
97 fotek, 8.12.2015, 76 zobrazení, 156 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Weißenburg je historické město ležící v německé spolkové zemi Bavorsko.
Na západním okraji města se nachází tzv. Kastell Biriciana, zvaný též Kastell Weißenburg. Jedná se o bývalé římské hradiště pocházející z 1. století, které bylo ve 3. století zničeno. Již roku 1885 zde započaly restaurátorské práce, jejichž výsledkem je dnes obnovená severní strana hradiště a rovněž obnovené římské termální lázně.
V centru městečka najdeme několik kostelů, mezi nimi například Spitalkirche nebo St. Andreaskirche pocházející ze 14. století. Kromě toho tu stojí poměrně velké množství krásných pozdně středověkých hrázděných domků.
Zajímavá je také jediná dochovaná městská brána ze 14. století zvaná Ellinger Tor, k níž bylo ve století sedmnáctém přistavěno druhé patro. Jedná se o součást někdejšího městského opevnění (dochováno 38 věží). Ve věži této brány se dnes nachází knihovna města Weißenburg.
Na kopci vysokém 650 metrů a vzdáleném asi dva kilometry od města stojí historická pevnost jménem Wülzburg. Původně tu byl benediktinský klášter, který byl v pevnost přestavěn v roce 1588.

zdroj: deutsch-kgb.wz.cz/soubory/weissenburgkgb.doc
89 fotek, 28.11.2015, 52 zobrazení, 84 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Büdingen, je německé historické město v kraji Hesensko, asi 15 kilometrů severozápadně od Gelnhausenu.
Dochovala se zde řada zajímavých památek: hrad, městské opevnění, kostely, radnice a mnoho krásných domů.
V roce 700, zde byl postaven, kostel sv. Remigia, přestavěný roku 1050.
V kronice biskupa z Wormsu je Büdingen zmiňován k roku 847.

Komentáře

přidat komentář