Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

reklama

82 fotek, 9.1.2016, 43 zobrazení, 76 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Město leží na řece Tollense. Bylo založeno roku 1248 ve slovanském území.
Kolem novodobého centra se zachovaly téměř celé městské hradby (2,3 km dlouhé, ze 14. - 15. století), zpevněné věžemi, valy a příkopy. Dochovaly se také domky jejich strážců a bohatě členěné i zdobené brány.
64 fotek, 9.1.2016, 74 zobrazení, 112 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Neubrandenburg je město v německé spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. Je správním centrem zemského okresu Mecklenburgische Seenplatte. Jedná se o třetí největší město spolkové země a tvoří jedno ze čtyř regionálních center spolkové země. Leží přibližně 135 km severně od Berlína.
Neubrandenburg leží na břehu jezera Tollensesee, které je součástí Meklenburské jezerní plošiny. Je známé dochovaným bohatým dědictvím středověkých staveb z období cihlové gotiky. Leží na Evropské cestě cihlové gotiky.
Neubrandenburg bývá často označován jako město čtyř bran (německy Stadt der Vier Tore) díky čtyřem středověkým městským branám, které se zde nacházejí.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Neubrandenburg
34 fotek, 9.1.2016, 100 zobrazení, 152 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Greifswald je historické německé hanzovní město v Meklenbursku-Předním Pomořansku s asi 55 tisíci obyvateli. Na zdejší univerzitě, založené roku 1456, studuje přes 12 tisíc studentů. V blízkosti města jsou zříceniny kláštera a přírodní rezervace Eldena.
Greifswald vznikl jako osada blízkého kláštera Eldena, který zde provozoval těžbu mořské soli odpařováním, a roku 1250 získal od pomořanského hraběte Wartislava III. městská práva. Brzy nato se stal svobodným přístavem, postavil hradby i hlavní městský kostel sv. Jakuba (1263) a roku 1278 se poprvé připomíná jako člen Hanzy. Roku 1456 byla založena univerzita a roku 1531 přišla do města reformace. Za třicetileté války město velmi utrpělo: 1626 je dobyl a vyplenil Albrecht z Valdštejna, ve městě řádil mor a roku 1631 je dobyl švédský král Gustav Adolf II. Švédové potom městu vládli až do roku [1815], město však trpělo válkami a teprve 1747 se podařilo po sto letech obnovit provoz univerzity. Od roku 1815 patřil Greifswald s celým Pomořanskem Prusku a od roku 1863 má železniční spojení. V roce 1856 a 1927 došlo k dalšímu rozšíření univerzity, která se stala centrem městského života. Za války zde byl velký zajatecký tábor a roku 1945 se město bez boje vzdalo Rudé armádě. V poválečném období NDR historická část města silně chátrala a asi polovina byla stržena a nahrazena panelovou výstavbou. Po roce 1990 došlo k rozsáhlé obnově náměstí a jeho okolí.
Pamětihodnosti:
Hlavní náměstí s radnicí a řadou historických domů je dnes opět chlouba města. Dóm sv. Mikuláše z roku 1263 je cihlová gotická stavba s barokním zařízením.
Gotický kostel P. Marie je z roku 1260 a kostel sv. Jakuba z roku 1280.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Greifswald
21 fotek, 7.12.2015, 65 zobrazení, 111 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Weißenburg je historické město ležící v německé spolkové zemi Bavorsko.
Na západním okraji města se nachází tzv. Kastell Biriciana, zvaný též Kastell Weißenburg. Jedná se o bývalé římské hradiště pocházející z 1. století, které bylo ve 3. století zničeno. Již roku 1885 zde započaly restaurátorské práce, jejichž výsledkem je dnes obnovená severní strana hradiště a rovněž obnovené římské termální lázně.
V centru městečka najdeme několik kostelů, mezi nimi například Spitalkirche nebo St. Andreaskirche pocházející ze 14. století. Kromě toho tu stojí poměrně velké množství krásných pozdně středověkých hrázděných domků.
Zajímavá je také jediná dochovaná městská brána ze 14. století zvaná Ellinger Tor, k níž bylo ve století sedmnáctém přistavěno druhé patro. Jedná se o součást někdejšího městského opevnění (dochováno 38 věží). Ve věži této brány se dnes nachází knihovna města Weißenburg.
Na kopci vysokém 650 metrů a vzdáleném asi dva kilometry od města stojí historická pevnost jménem Wülzburg. Původně tu byl benediktinský klášter, který byl v pevnost přestavěn v roce 1588.

zdroj: deutsch-kgb.wz.cz/soubory/weissenburgkgb.doc
53 fotek, 8.12.2015, 67 zobrazení, 115 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Weißenburg je historické město ležící v německé spolkové zemi Bavorsko.
Na západním okraji města se nachází tzv. Kastell Biriciana, zvaný též Kastell Weißenburg. Jedná se o bývalé římské hradiště pocházející z 1. století, které bylo ve 3. století zničeno. Již roku 1885 zde započaly restaurátorské práce, jejichž výsledkem je dnes obnovená severní strana hradiště a rovněž obnovené římské termální lázně.
V centru městečka najdeme několik kostelů, mezi nimi například Spitalkirche nebo St. Andreaskirche pocházející ze 14. století. Kromě toho tu stojí poměrně velké množství krásných pozdně středověkých hrázděných domků.
Zajímavá je také jediná dochovaná městská brána ze 14. století zvaná Ellinger Tor, k níž bylo ve století sedmnáctém přistavěno druhé patro. Jedná se o součást někdejšího městského opevnění (dochováno 38 věží). Ve věži této brány se dnes nachází knihovna města Weißenburg.
Na kopci vysokém 650 metrů a vzdáleném asi dva kilometry od města stojí historická pevnost jménem Wülzburg. Původně tu byl benediktinský klášter, který byl v pevnost přestavěn v roce 1588.

zdroj: deutsch-kgb.wz.cz/soubory/weissenburgkgb.doc
1 fotka, 16.12.2015, 109 zobrazení, 41 komentářů
97 fotek, 8.12.2015, 76 zobrazení, 156 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Weißenburg je historické město ležící v německé spolkové zemi Bavorsko.
Na západním okraji města se nachází tzv. Kastell Biriciana, zvaný též Kastell Weißenburg. Jedná se o bývalé římské hradiště pocházející z 1. století, které bylo ve 3. století zničeno. Již roku 1885 zde započaly restaurátorské práce, jejichž výsledkem je dnes obnovená severní strana hradiště a rovněž obnovené římské termální lázně.
V centru městečka najdeme několik kostelů, mezi nimi například Spitalkirche nebo St. Andreaskirche pocházející ze 14. století. Kromě toho tu stojí poměrně velké množství krásných pozdně středověkých hrázděných domků.
Zajímavá je také jediná dochovaná městská brána ze 14. století zvaná Ellinger Tor, k níž bylo ve století sedmnáctém přistavěno druhé patro. Jedná se o součást někdejšího městského opevnění (dochováno 38 věží). Ve věži této brány se dnes nachází knihovna města Weißenburg.
Na kopci vysokém 650 metrů a vzdáleném asi dva kilometry od města stojí historická pevnost jménem Wülzburg. Původně tu byl benediktinský klášter, který byl v pevnost přestavěn v roce 1588.

zdroj: deutsch-kgb.wz.cz/soubory/weissenburgkgb.doc
89 fotek, 28.11.2015, 52 zobrazení, 84 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Büdingen, je německé historické město v kraji Hesensko, asi 15 kilometrů severozápadně od Gelnhausenu.
Dochovala se zde řada zajímavých památek: hrad, městské opevnění, kostely, radnice a mnoho krásných domů.
V roce 700, zde byl postaven, kostel sv. Remigia, přestavěný roku 1050.
V kronice biskupa z Wormsu je Büdingen zmiňován k roku 847.
24 fotek, 28.11.2015, 40 zobrazení, 64 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Büdingen je městečko s téměř úplně dochovaným opevněním. V zámku se uchoval palác a věž románského vodního hradu (12. stol.),
z řady památek vyniká gotická radnice v Marktstrasse a otonský kostel Remigiuskirche v místní části Grossendorf.
3 fotky, 28.11.2015, 45 zobrazení, 18 komentářů | cestování, dokumenty, města, ostatní
Büdingen je město v německé spolkové zemi Hesensko v okrese Wetterau, vzdálené asi 50 km východně od Frankfurtu nad Mohanem. Ke konci roku 2015 zde trvale žilo 21 785 obyvatel. Město je známé především díky dobře zachovalým středověkým hradbám a hrázděným domům.
Město Büdingen se nachází v jižní části okresu Wetterau na úpatí pohoří Vogelsberg. Průměrná nadmořská výška ve městě je 160 m. V historii Büdingen náležel k Hornímu Hesensku: jedné ze tří provincií velkovévodství hesenského. Samotné město leží v bažinatém a mokřinovém údolí. I proto stojí zámek a staré domy na bukových pilotách. Kolem roku 700 byl neznámým šlechticem na území dnešního Büdingenu postaven dřevěný kostel zasvěcený svatému Remigiovi. Nicméně, první skutečná písemná zmínka o městě pochází až z roku 847, kdy se ve spisech objevila obec Büdingen. Mohlo se ale jednat i o jinou obec, protože v Německu ale i Lotrinsku existovalo více míst stejného jména. Roku 1050 byl kostel svatého Remigia rozšířen o další patro a od té doby se dochoval téměř nepozměněný. První zmínka o místních šlechticích pochází z roku 1131. Roku 1155 oblasti vládl purkrabí z Gelnhausenu a o půl století později se kroniky poprvé zmiňují o Büdingenu jako o městě. Páni z Büdingenu vymřeli před rokem 1247 s Gerlachem II. a jejich dědictví si rozebralo několik šlechtických rodů: šlechtici von Hohenlohe-Brauneck, von Ysenburg-Kempenich (též Isenburg-Kempenich), von Trimbergové, von Breubergové a von Ysenburgové. 26. července 1330 pak císař Ludvík IV. Bavor udělil městu titul tržního města.
V historickém centru města se nachází zachovalé hrázděné domy, z nichž některé jsou i stovky let staré. Úplně nejstarší budovou města je ale starý kamenný dům, který je, jak jeho označení napovídá, pouze z kamene. Populární turistickou atrakcí jsou i staré městské hradby. Většina bran i věží jsou dobře zachovalé a brány jsou průchozí. Zámek v Büdingenu získal svoji současnou podobu v 16. století. Vnější nádvoří zámku je otevřené pro turisty, vnitřek pak lze projít s průvodcem. V historické městské radnici v současnosti sídlí muzeum a nachází se zde i zasedací místnost rady města. V Büdingenu se, mimo jiné, nachází několik muzeí a také několik přírodních památek v podobě starobylých a mohutných stromů.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCdingen

Hrázděné domy v Büdingenu
Když roku 1353 vyšel edikt svobody, purkrabí Jindřich II. udělil obyvatelům Büdingenu nezávislost. Na oplátku si obyvatelé museli sami chránit město a byl založen střelecký klub Büdinger Schützengesellschaft 1353. Tato organizace působí stále a jedná se o jeden z největších střeleckých klubů Německa.

Nejstarší budova města: starý kamenný dům
Kvůli místním neshodám a následným bojům nechal pán z Büdingenu Ludvík II. kolem staré pevnosti vybudovat obranný val s 22 věžemi. Stavba začala roku 1480 a skončila 1510. Tyto městské hradby jsou stále nepoškozené a řadí se mezi jedny z nevýznamnějších městských opevnění Německa. Několik let po dostavbě hradeb, roku 1521, město údajně navštívil Martin Luther a následně se město stalo protestantské. V roce 1576 a později roku 1632 postihl město mor, který zahubil velkou část obyvatelstva. V roce 1590 zase velké množství budov zničil velký požár.

Mezi lety 1633 až 1634 bylo 114 lidí popraveno během inkvizičního procesu za čarodějnictví. Roku 1712 hrabě Arnošt Kazimír I. vydal nařízení, díky kterému se na jeho území mohli usazovat i náboženští disidenti. Výsledkem toho byla oblast u Dolní Brány obývaná výhradně hugenoty, valdenskými a dalšími.
Po kongresu ve Vídni roku 1816 bylo Isenburské vévodství, kam spadal i Büdingen, rozděleno mezi Hesensko-darmstadtské velkovévodství a hesenské kurfiřtství. Samotný Büdingen připadl Hesensku-darmstadtsku.
17 fotek, 28.11.2015, 49 zobrazení, 59 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Büdingen, je německé historické město v kraji Hesensko, asi 15 kilometrů severozápadně od Gelnhausenu.
Dochovala se zde řada zajímavých památek: hrad, městské opevnění, kostely, radnice a mnoho krásných domů.
V roce 700, zde byl postaven, kostel sv. Remigia, přestavěný roku 1050.
V kronice biskupa z Wormsu je Büdingen zmiňován k roku 847.
20 fotek, 29.11.2015, 41 zobrazení, 75 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Kostel byl postaven na počátku 13. století.
51 fotek, 27.11.2015, 69 zobrazení, 111 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Z městského opevnění se dochovalo osm věží a bran, zřícenina císařské falce 1170 - 1180 na ostrově v řece Kinzig, horní části města dominuje románsko - gotický Marienkirche 1170 - 1250,
41 fotek, 28.11.2015, 41 zobrazení, 109 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Gelnhausen je město v Hesensku. Nachází se přibližně 40 kilometrů východně od Frankfurtu nad Mohanem, mezi pohořím Vogelsberg a Spessart, oblast u řeky Kinzig.
Město Gelnhausen založil císař Fridrich I. Barbarossa v roce 1170, proto je přezdíváno "Barbarossastadt". Sjednotil tři zdejší osady, nechal je obehnat hradební zdí, dal postavit hrad Kaiserpfalz na ostrově řeky Kinzig. Toto místo bylo vybráno, protože bylo na křižovatce cest Via Regia, císařské silnice mezi Frankfurtem a Lipskem. Ve stejné době město Gelnhausen obdrželo městská práva. Panovník také udělil městu právo trhu.
113 fotek, 27.11.2015, 76 zobrazení, 121 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Seligenstadt je historické město v Hesensku, Spolková republika Německo. Leží na levém břehu Mohanu, asi 30 km JV od Frankfurtu .
Kolem roku 100 byl na tomto místě založen římský tábor, opuštěný ve 3. století. Roku 816 založil Einhard, kronikář Karla Velikého, osadu Obermülheim a benediktinský klášter a kolem roku 830 začala stavba basiliky, kam byly přenesny ostatky římských mučedníků Petra a Marcellina. Roku 1188 zde konal císař Friedrich Barbarossa dvorský sněm, za jeho panování obec získala městská práva a na břehu řeky byla postavena císařská falc. Roku 1346 bylo město znovu založeno, městská práva ale byla 1527 omezena. Kolem roku 1433 se zde narodil malíř Hans Memling. Roku 1631 obsadili klášter Švédové, kteří pak vyplundrovali město. Kostel a klášter byly obnoveny až 1685. Roku 1803 bylo opatství zrušeno a roku 1882 byl Seligenstadt připojen na železnici.
Pamětihodnosti:
Basilika sv. Petra a Marcellina, také Einhardova basilika, trojlodní karolinská stavba z 9. století, 1050 doplněná dvěma věžemi a ve 13. století rozšířená o nový chór. V 17. století byla barokně upravena, karolinské jádro je však z velké části zachováno. Přilehlý klášter byl také barokně přestavěn a dnes je v něm krajinské muzeum.
Zbytky císařského paláce (Roter Schloss) ze 12. století a dobře zachovaný románský dům, kde se roku 1188 konal sněm.
Zbytky opevnění ze 12. a 15. století s několika věžemi a Steinheimskou branou.
Mnoho hrázděných dvou- a třípodlažních domů ze 17. a 18. století na náměstí, v okolních ulicích a v Rosengasse (Klaa-Frankreich).

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seligenstadt

Komentáře

přidat komentář