Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

reklama

43 fotek, 10.1.2016, 75 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Stralsund je město na úrovni okresu na severovýchodě Německa, ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. Leží 68 km severovýchodně od Rostocku na pobřeží Baltského moře při úžině Strelasund, která odděluje ostrov Rujána od pevniny; od roku 1936 překonává úžinu hráz se silničním a železničním mostem. Stralsund má 58 000 obyvatel.
Město bylo založeno ve 13. století Slovany z Rujany (Rány) na průlivu Strelasund. Název města i průlivu pochází ze slovanského jazyka Ránů a znamená střela. Tento význam je uchován i v městském znaku, který zobrazuje šíp. Ve středověku bylo hanzovním městem. Stralsund byl jediným severoněmeckým městem, které se dokázalo během třicetileté války ubránit Albrechtovi z Valdštejna.
Stralsund je charakteristický množstvím dochovaných gotických cihlových staveb, např. Nikolaiskirche, Marienkirche, Katarinenkloster, radnice (ze 13. století). Dne 27. června 2002 bylo historické centrum města Stralsundu zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stralsund
45 fotek, 10.1.2016, 56 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Stralsund je město na úrovni okresu na severovýchodě Německa, ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. Leží 68 km severovýchodně od Rostocku na pobřeží Baltského moře při úžině Strelasund, která odděluje ostrov Rujána od pevniny; od roku 1936 překonává úžinu hráz se silničním a železničním mostem. Stralsund má 58 000 obyvatel.
Město bylo založeno ve 13. století Slovany z Rujany (Rány) na průlivu Strelasund. Název města i průlivu pochází ze slovanského jazyka Ránů a znamená střela. Tento význam je uchován i v městském znaku, který zobrazuje šíp. Ve středověku bylo hanzovním městem. Stralsund byl jediným severoněmeckým městem, které se dokázalo během třicetileté války ubránit Albrechtovi z Valdštejna.
Stralsund je charakteristický množstvím dochovaných gotických cihlových staveb, např. Nikolaiskirche, Marienkirche, Katarinenkloster, radnice (ze 13. století). Dne 27. června 2002 bylo historické centrum města Stralsundu zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stralsund
53 fotek, 10.1.2016, 85 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Stralsund je město na úrovni okresu na severovýchodě Německa, ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. Leží 68 km severovýchodně od Rostocku na pobřeží Baltského moře při úžině Strelasund, která odděluje ostrov Rujána od pevniny; od roku 1936 překonává úžinu hráz se silničním a železničním mostem. Stralsund má 58 000 obyvatel.
Město bylo založeno ve 13. století Slovany z Rujany (Rány) na průlivu Strelasund. Název města i průlivu pochází ze slovanského jazyka Ránů a znamená střela. Tento význam je uchován i v městském znaku, který zobrazuje šíp. Ve středověku bylo hanzovním městem. Stralsund byl jediným severoněmeckým městem, které se dokázalo během třicetileté války ubránit Albrechtovi z Valdštejna.
Stralsund je charakteristický množstvím dochovaných gotických cihlových staveb, např. Nikolaiskirche, Marienkirche, Katarinenkloster, radnice (ze 13. století). Dne 27. června 2002 bylo historické centrum města Stralsundu zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stralsund
5 fotek, 9.1.2016, 93 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Stralsund je město na úrovni okresu na severovýchodě Německa, ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. Leží 68 km severovýchodně od Rostocku na pobřeží Baltského moře při úžině Strelasund, která odděluje ostrov Rujána od pevniny; od roku 1936 překonává úžinu hráz se silničním a železničním mostem. Stralsund má 58 000 obyvatel.
Město bylo založeno ve 13. století Slovany z Rujany (Rány) na průlivu Strelasund. Název města i průlivu pochází ze slovanského jazyka Ránů a znamená střela. Tento význam je uchován i v městském znaku, který zobrazuje šíp. Ve středověku bylo hanzovním městem. Stralsund byl jediným severoněmeckým městem, které se dokázalo během třicetileté války ubránit Albrechtovi z Valdštejna.
Stralsund je charakteristický množstvím dochovaných gotických cihlových staveb, např. Nikolaiskirche, Marienkirche, Katarinenkloster, radnice (ze 13. století). Dne 27. června 2002 byla historická centra měst Stralsundu a Wismaru zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stralsund
68 fotek, 9.1.2016, 63 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Město leží na řece Tollense. Bylo založeno roku 1248 ve slovanském území.
Kolem novodobého centra se zachovaly téměř celé městské hradby (2,3 km dlouhé, ze 14. - 15. století), zpevněné věžemi, valy a příkopy. Dochovaly se také domky jejich strážců a bohatě členěné i zdobené brány.
82 fotek, 9.1.2016, 44 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Město leží na řece Tollense. Bylo založeno roku 1248 ve slovanském území.
Kolem novodobého centra se zachovaly téměř celé městské hradby (2,3 km dlouhé, ze 14. - 15. století), zpevněné věžemi, valy a příkopy. Dochovaly se také domky jejich strážců a bohatě členěné i zdobené brány.
64 fotek, 9.1.2016, 77 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Neubrandenburg je město v německé spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. Je správním centrem zemského okresu Mecklenburgische Seenplatte. Jedná se o třetí největší město spolkové země a tvoří jedno ze čtyř regionálních center spolkové země. Leží přibližně 135 km severně od Berlína.
Neubrandenburg leží na břehu jezera Tollensesee, které je součástí Meklenburské jezerní plošiny. Je známé dochovaným bohatým dědictvím středověkých staveb z období cihlové gotiky. Leží na Evropské cestě cihlové gotiky.
Neubrandenburg bývá často označován jako město čtyř bran (německy Stadt der Vier Tore) díky čtyřem středověkým městským branám, které se zde nacházejí.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Neubrandenburg
34 fotek, 9.1.2016, 106 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Greifswald je historické německé hanzovní město v Meklenbursku-Předním Pomořansku s asi 55 tisíci obyvateli. Na zdejší univerzitě, založené roku 1456, studuje přes 12 tisíc studentů. V blízkosti města jsou zříceniny kláštera a přírodní rezervace Eldena.
Greifswald vznikl jako osada blízkého kláštera Eldena, který zde provozoval těžbu mořské soli odpařováním, a roku 1250 získal od pomořanského hraběte Wartislava III. městská práva. Brzy nato se stal svobodným přístavem, postavil hradby i hlavní městský kostel sv. Jakuba (1263) a roku 1278 se poprvé připomíná jako člen Hanzy. Roku 1456 byla založena univerzita a roku 1531 přišla do města reformace. Za třicetileté války město velmi utrpělo: 1626 je dobyl a vyplenil Albrecht z Valdštejna, ve městě řádil mor a roku 1631 je dobyl švédský král Gustav Adolf II. Švédové potom městu vládli až do roku [1815], město však trpělo válkami a teprve 1747 se podařilo po sto letech obnovit provoz univerzity. Od roku 1815 patřil Greifswald s celým Pomořanskem Prusku a od roku 1863 má železniční spojení. V roce 1856 a 1927 došlo k dalšímu rozšíření univerzity, která se stala centrem městského života. Za války zde byl velký zajatecký tábor a roku 1945 se město bez boje vzdalo Rudé armádě. V poválečném období NDR historická část města silně chátrala a asi polovina byla stržena a nahrazena panelovou výstavbou. Po roce 1990 došlo k rozsáhlé obnově náměstí a jeho okolí.
Pamětihodnosti:
Hlavní náměstí s radnicí a řadou historických domů je dnes opět chlouba města. Dóm sv. Mikuláše z roku 1263 je cihlová gotická stavba s barokním zařízením.
Gotický kostel P. Marie je z roku 1260 a kostel sv. Jakuba z roku 1280.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Greifswald
21 fotek, 7.12.2015, 67 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Weißenburg je historické město ležící v německé spolkové zemi Bavorsko.
Na západním okraji města se nachází tzv. Kastell Biriciana, zvaný též Kastell Weißenburg. Jedná se o bývalé římské hradiště pocházející z 1. století, které bylo ve 3. století zničeno. Již roku 1885 zde započaly restaurátorské práce, jejichž výsledkem je dnes obnovená severní strana hradiště a rovněž obnovené římské termální lázně.
V centru městečka najdeme několik kostelů, mezi nimi například Spitalkirche nebo St. Andreaskirche pocházející ze 14. století. Kromě toho tu stojí poměrně velké množství krásných pozdně středověkých hrázděných domků.
Zajímavá je také jediná dochovaná městská brána ze 14. století zvaná Ellinger Tor, k níž bylo ve století sedmnáctém přistavěno druhé patro. Jedná se o součást někdejšího městského opevnění (dochováno 38 věží). Ve věži této brány se dnes nachází knihovna města Weißenburg.
Na kopci vysokém 650 metrů a vzdáleném asi dva kilometry od města stojí historická pevnost jménem Wülzburg. Původně tu byl benediktinský klášter, který byl v pevnost přestavěn v roce 1588.

zdroj: deutsch-kgb.wz.cz/soubory/weissenburgkgb.doc
53 fotek, 8.12.2015, 70 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Weißenburg je historické město ležící v německé spolkové zemi Bavorsko.
Na západním okraji města se nachází tzv. Kastell Biriciana, zvaný též Kastell Weißenburg. Jedná se o bývalé římské hradiště pocházející z 1. století, které bylo ve 3. století zničeno. Již roku 1885 zde započaly restaurátorské práce, jejichž výsledkem je dnes obnovená severní strana hradiště a rovněž obnovené římské termální lázně.
V centru městečka najdeme několik kostelů, mezi nimi například Spitalkirche nebo St. Andreaskirche pocházející ze 14. století. Kromě toho tu stojí poměrně velké množství krásných pozdně středověkých hrázděných domků.
Zajímavá je také jediná dochovaná městská brána ze 14. století zvaná Ellinger Tor, k níž bylo ve století sedmnáctém přistavěno druhé patro. Jedná se o součást někdejšího městského opevnění (dochováno 38 věží). Ve věži této brány se dnes nachází knihovna města Weißenburg.
Na kopci vysokém 650 metrů a vzdáleném asi dva kilometry od města stojí historická pevnost jménem Wülzburg. Původně tu byl benediktinský klášter, který byl v pevnost přestavěn v roce 1588.

zdroj: deutsch-kgb.wz.cz/soubory/weissenburgkgb.doc
1 fotka, 16.12.2015, 141 zobrazení,
97 fotek, 8.12.2015, 76 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Weißenburg je historické město ležící v německé spolkové zemi Bavorsko.
Na západním okraji města se nachází tzv. Kastell Biriciana, zvaný též Kastell Weißenburg. Jedná se o bývalé římské hradiště pocházející z 1. století, které bylo ve 3. století zničeno. Již roku 1885 zde započaly restaurátorské práce, jejichž výsledkem je dnes obnovená severní strana hradiště a rovněž obnovené římské termální lázně.
V centru městečka najdeme několik kostelů, mezi nimi například Spitalkirche nebo St. Andreaskirche pocházející ze 14. století. Kromě toho tu stojí poměrně velké množství krásných pozdně středověkých hrázděných domků.
Zajímavá je také jediná dochovaná městská brána ze 14. století zvaná Ellinger Tor, k níž bylo ve století sedmnáctém přistavěno druhé patro. Jedná se o součást někdejšího městského opevnění (dochováno 38 věží). Ve věži této brány se dnes nachází knihovna města Weißenburg.
Na kopci vysokém 650 metrů a vzdáleném asi dva kilometry od města stojí historická pevnost jménem Wülzburg. Původně tu byl benediktinský klášter, který byl v pevnost přestavěn v roce 1588.

zdroj: deutsch-kgb.wz.cz/soubory/weissenburgkgb.doc
89 fotek, 28.11.2015, 52 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Büdingen, je německé historické město v kraji Hesensko, asi 15 kilometrů severozápadně od Gelnhausenu.
Dochovala se zde řada zajímavých památek: hrad, městské opevnění, kostely, radnice a mnoho krásných domů.
V roce 700, zde byl postaven, kostel sv. Remigia, přestavěný roku 1050.
V kronice biskupa z Wormsu je Büdingen zmiňován k roku 847.
56 fotek, 28.11.2015, 57 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
24 fotek, 28.11.2015, 41 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Büdingen je městečko s téměř úplně dochovaným opevněním. V zámku se uchoval palác a věž románského vodního hradu (12. stol.),
z řady památek vyniká gotická radnice v Marktstrasse a otonský kostel Remigiuskirche v místní části Grossendorf.
3 fotky, 28.11.2015, 46 zobrazení, cestování, dokumenty, města, ostatní
Büdingen je město v německé spolkové zemi Hesensko v okrese Wetterau, vzdálené asi 50 km východně od Frankfurtu nad Mohanem. Ke konci roku 2015 zde trvale žilo 21 785 obyvatel. Město je známé především díky dobře zachovalým středověkým hradbám a hrázděným domům.
Město Büdingen se nachází v jižní části okresu Wetterau na úpatí pohoří Vogelsberg. Průměrná nadmořská výška ve městě je 160 m. V historii Büdingen náležel k Hornímu Hesensku: jedné ze tří provincií velkovévodství hesenského. Samotné město leží v bažinatém a mokřinovém údolí. I proto stojí zámek a staré domy na bukových pilotách. Kolem roku 700 byl neznámým šlechticem na území dnešního Büdingenu postaven dřevěný kostel zasvěcený svatému Remigiovi. Nicméně, první skutečná písemná zmínka o městě pochází až z roku 847, kdy se ve spisech objevila obec Büdingen. Mohlo se ale jednat i o jinou obec, protože v Německu ale i Lotrinsku existovalo více míst stejného jména. Roku 1050 byl kostel svatého Remigia rozšířen o další patro a od té doby se dochoval téměř nepozměněný. První zmínka o místních šlechticích pochází z roku 1131. Roku 1155 oblasti vládl purkrabí z Gelnhausenu a o půl století později se kroniky poprvé zmiňují o Büdingenu jako o městě. Páni z Büdingenu vymřeli před rokem 1247 s Gerlachem II. a jejich dědictví si rozebralo několik šlechtických rodů: šlechtici von Hohenlohe-Brauneck, von Ysenburg-Kempenich (též Isenburg-Kempenich), von Trimbergové, von Breubergové a von Ysenburgové. 26. července 1330 pak císař Ludvík IV. Bavor udělil městu titul tržního města.
V historickém centru města se nachází zachovalé hrázděné domy, z nichž některé jsou i stovky let staré. Úplně nejstarší budovou města je ale starý kamenný dům, který je, jak jeho označení napovídá, pouze z kamene. Populární turistickou atrakcí jsou i staré městské hradby. Většina bran i věží jsou dobře zachovalé a brány jsou průchozí. Zámek v Büdingenu získal svoji současnou podobu v 16. století. Vnější nádvoří zámku je otevřené pro turisty, vnitřek pak lze projít s průvodcem. V historické městské radnici v současnosti sídlí muzeum a nachází se zde i zasedací místnost rady města. V Büdingenu se, mimo jiné, nachází několik muzeí a také několik přírodních památek v podobě starobylých a mohutných stromů.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCdingen

Hrázděné domy v Büdingenu
Když roku 1353 vyšel edikt svobody, purkrabí Jindřich II. udělil obyvatelům Büdingenu nezávislost. Na oplátku si obyvatelé museli sami chránit město a byl založen střelecký klub Büdinger Schützengesellschaft 1353. Tato organizace působí stále a jedná se o jeden z největších střeleckých klubů Německa.

Nejstarší budova města: starý kamenný dům
Kvůli místním neshodám a následným bojům nechal pán z Büdingenu Ludvík II. kolem staré pevnosti vybudovat obranný val s 22 věžemi. Stavba začala roku 1480 a skončila 1510. Tyto městské hradby jsou stále nepoškozené a řadí se mezi jedny z nevýznamnějších městských opevnění Německa. Několik let po dostavbě hradeb, roku 1521, město údajně navštívil Martin Luther a následně se město stalo protestantské. V roce 1576 a později roku 1632 postihl město mor, který zahubil velkou část obyvatelstva. V roce 1590 zase velké množství budov zničil velký požár.

Mezi lety 1633 až 1634 bylo 114 lidí popraveno během inkvizičního procesu za čarodějnictví. Roku 1712 hrabě Arnošt Kazimír I. vydal nařízení, díky kterému se na jeho území mohli usazovat i náboženští disidenti. Výsledkem toho byla oblast u Dolní Brány obývaná výhradně hugenoty, valdenskými a dalšími.
Po kongresu ve Vídni roku 1816 bylo Isenburské vévodství, kam spadal i Büdingen, rozděleno mezi Hesensko-darmstadtské velkovévodství a hesenské kurfiřtství. Samotný Büdingen připadl Hesensku-darmstadtsku.
17 fotek, 28.11.2015, 51 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Büdingen, je německé historické město v kraji Hesensko, asi 15 kilometrů severozápadně od Gelnhausenu.
Dochovala se zde řada zajímavých památek: hrad, městské opevnění, kostely, radnice a mnoho krásných domů.
V roce 700, zde byl postaven, kostel sv. Remigia, přestavěný roku 1050.
V kronice biskupa z Wormsu je Büdingen zmiňován k roku 847.
20 fotek, 29.11.2015, 41 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Kostel byl postaven na počátku 13. století.

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.