Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

reklama

74 fotek, listopad 2015, 34 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
51 fotek, 27.11.2015, 75 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Z městského opevnění se dochovalo osm věží a bran, zřícenina císařské falce 1170 - 1180 na ostrově v řece Kinzig, horní části města dominuje románsko - gotický Marienkirche 1170 - 1250,
41 fotek, 28.11.2015, 43 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Gelnhausen je město v Hesensku. Nachází se přibližně 40 kilometrů východně od Frankfurtu nad Mohanem, mezi pohořím Vogelsberg a Spessart, oblast u řeky Kinzig.
Město Gelnhausen založil císař Fridrich I. Barbarossa v roce 1170, proto je přezdíváno "Barbarossastadt". Sjednotil tři zdejší osady, nechal je obehnat hradební zdí, dal postavit hrad Kaiserpfalz na ostrově řeky Kinzig. Toto místo bylo vybráno, protože bylo na křižovatce cest Via Regia, císařské silnice mezi Frankfurtem a Lipskem. Ve stejné době město Gelnhausen obdrželo městská práva. Panovník také udělil městu právo trhu.
113 fotek, 27.11.2015, 79 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Seligenstadt je historické město v Hesensku, Spolková republika Německo. Leží na levém břehu Mohanu, asi 30 km JV od Frankfurtu .
Kolem roku 100 byl na tomto místě založen římský tábor, opuštěný ve 3. století. Roku 816 založil Einhard, kronikář Karla Velikého, osadu Obermülheim a benediktinský klášter a kolem roku 830 začala stavba basiliky, kam byly přenesny ostatky římských mučedníků Petra a Marcellina. Roku 1188 zde konal císař Friedrich Barbarossa dvorský sněm, za jeho panování obec získala městská práva a na břehu řeky byla postavena císařská falc. Roku 1346 bylo město znovu založeno, městská práva ale byla 1527 omezena. Kolem roku 1433 se zde narodil malíř Hans Memling. Roku 1631 obsadili klášter Švédové, kteří pak vyplundrovali město. Kostel a klášter byly obnoveny až 1685. Roku 1803 bylo opatství zrušeno a roku 1882 byl Seligenstadt připojen na železnici.
Pamětihodnosti:
Basilika sv. Petra a Marcellina, také Einhardova basilika, trojlodní karolinská stavba z 9. století, 1050 doplněná dvěma věžemi a ve 13. století rozšířená o nový chór. V 17. století byla barokně upravena, karolinské jádro je však z velké části zachováno. Přilehlý klášter byl také barokně přestavěn a dnes je v něm krajinské muzeum.
Zbytky císařského paláce (Roter Schloss) ze 12. století a dobře zachovaný románský dům, kde se roku 1188 konal sněm.
Zbytky opevnění ze 12. a 15. století s několika věžemi a Steinheimskou branou.
Mnoho hrázděných dvou- a třípodlažních domů ze 17. a 18. století na náměstí, v okolních ulicích a v Rosengasse (Klaa-Frankreich).

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seligenstadt
196 fotek, 10.10.2015, 128 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
San Zeno Maggiore západně od města vznikla již v 5.století nad hrobem prvního veronského biskupa sv. Zena. Později tu byl vybudován klášter a bazilika se stala klášterním kostelem. Podle údajů na místě jej po jedné z přestaveb roku 983 vysvětil svatý Vojtěch, blízký přítel císaře Oty III. Trojlodní stavba s nižšími bočními loděmi a s rozlehlou kryptou pochází z 11. století, průčelí a zvonice ze 12. a chór i profilovaný dřevěný strop ze 14. století. Bohatě zdobený portál s reliéfy po obou stranách je z roku 1139 a těžká vrata jsou pokryta figurálními bronzovými reliéfy z 11. století. Vnitřek je bohatě vyzdoben různými sochami a freskami, hlavně ze 13. a 14. století, a severně ke kostelu přiléhá rajský dvůr ze 13. století.

zddroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Verona
30 fotek, 10.10.2015, 126 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
San Zeno Maggiore je románský kostel v západní části města Verona v severní Itálii. Byl vybudován jako klášterní kostel za městem v letech 1123-1135 na místě starších staveb ze 6. a 9. století a v kryptě je pohřben biskup a patron Verony sv. Zeno († 380). Kostel patří k nejvýznamnějším památkám románského umění v severní Itálii.
Na hřbitově při římské silnici Via Gallica západně od města byl pohřben také svatý Zeno, v letech 362-380 biskup ve Veroně. Nad jeho hrobem vznikl brzy kostelík, rozšířený během 6. století. Francký král Pipin I. Akvitánský zde dal vystavět větší kostel s klášterem, vysvěcený v roce 806. Po maďarských vpádech dal císař Ota I. a biskup Raterius vybudovat nový kostel, který roku 983 vysvětil svatý Vojtěch. Koncem 11. století byl kostel opět přestavěn a z této doby pochází hlavní část lodi i krypta a část zvonice. Po zemětřesení roku 1117 byla loď prodloužena západním směrem, obnoven rajský dvůr a roku 1138 dokončeno průčelí a portál. Zvonice byla dokončena 1178. Od roku 1387 se stavěl nový chór a dřevěný strop, roku 1770 byl klášter zrušen, v napoleonských válkách byl zbořen palác a po roce 1870 proběhly větší úpravy uvnitř kostela, zejména vchodu do krypty.
Kostel je trojlodní basilika bez příčné lodi se samostatně stojící zvonicí (campanile), vysokou 72 m na jihovýchodě a přiléhajícím rajským dvorem na severní straně. Od průčelí vlevo stojí hrubá věž ze 13. století, patrně zbytek hradu, kde ve středověku pobývali císařové při svých cestách do Říma.Z mramorového průčelí s velkou růžicí, pojatou jako kolo štěstěny, vystupuje portál, dílo mistra Nicolo z roku 1138. Na dvou štíhlých sloupech, nesených lvy, je masivní kamenný baldachýn a pod ním polychromovaný tympanon. Uprostřed je postava sv. Zena, jemuž z pravé strany holdují rytíři a z levé strany lid. Na kamenných reliefech po stranách portálu jsou vpravo scény ze Starého zákona a legenda císaře Teodoricha, vlevo výjevy z Nového zákona a souboje mezi rytíři a pěšáky.
Za průčelím je předsíň z roku 1138 a portál uzavírají těžká vrata, pobitá figurálními bronzovými reliéfy. Na levém křídle jsou výjevy z evangelia, dílo patrně německého umělce kolem roku 1100. Mladší desky s výjevy ze Starého zákona jsou asi o půl století mladší a italského původu. V předsíni vpravo je velký kříž z první poloviny 11. století a monolitická křtitelnice kolem 1220, vlevo římská porfyrová vana ze 2. století..
Vyšší hlavní loď je od bočních lodí oddělena střídavě sloupy a pilíři a má profilový dřevěný strop, připomínající obrácený lodní trup. Stěny bočních lodí jsou vyzdobeny nepravidelně rozmístěnými freskami ze 12.-14. století, významná je zejména legenda sv. Jiří na jižní straně chóru. Asi ve 2/3 délky je kostel předělen schodišti, široké střední vede do krypty, obě postranní do horního kostela a gotického chóru z let 1386-1398. Na hlavním oltáři je slavný obraz P. Marie mezi světci od A. Mantegni z let 1457-9. Před chórem vlevo je mramorová socha sv. Zena ze 13. století. V prostorné kryptě z 11. století je náhrobek a relikviář sv. Zena. Na severní straně ke kostelu přiléhá rajský dvůr s křížovou chodbou (ambitem) s velmi jemně zpracovanými dvojitými sloupky.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/San_Zeno_Maggiore_(Verona)
8 fotek, 10.10.2015, 69 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Verona je druhé největší město kraje Benátsko. Má římský původ a zachovala se tu antická aréna, která je třetí největší na italské půdě i na světě, dále je tu římský most a divadlo. Ve středověku tu vládl mocný rod Scaligerů, později se dostala Verona pod vliv Benátčanů. Středověké město je zapsané na seznamu UNESCO. K hlavním památkám patří románský kostel San Zeno, hrad Castelvecchio, středověký most Ponte Scaligero, dvojice chrámů San Fermo Maggiore, skvělé paláce na Piazza Erbe a Piazza dei Signori, kostel Santa Maria Antica s pomníky Scaligerů. Je tu také nádherná renesanční zahrada Giardino Giusti. Verona je známá jako město Romea a Julie a ukazuje se tu Jullin dům s balkónem. V rímské Aréně se v létě pořádají operní představení a koncerty.
36 fotek, 10.10.2015, 55 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Nedaleko hradu Castelvecchio, již od římských dob, stojí kostel San Zeno v oratoři, také je nazýván San Zenetto, je to jedna ze dvou nejstarších budov věnovaná patronu Verony Svatému Zenovi. San Zeno v oratoři, ve své současné formě, vznikl pravděpodobně po ničivém zemětřesení 1117.
Svatý Zeno byl biskupem ve Veroně. Katolická a pravoslavná církev jej uctívají jako svatého. Po vykonání poutě do Svaté země misijně působil na území Sýrie a Řecka. Následně působil na území Itálie. Kolem roku 361 byl dosazen na biskupský stolec ve Veroně.
57 fotek, 10.10.2015, 94 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Castelvecchio a Ponte Scaligero
V letech 1354 - 1356 nechal postavit vládce Verony Cangranda II. della Scala hrad Castelvecchio na řece Adige, který je s cimbuřím na opevněném mostu Ponte Scaligero architektonicky mistrovským dílem. Účelem pevnosti a mostu bylo zajistit únikovou cestu pro rodinu Scaligerů na druhý břeh řeky Adige.
Most se třemi oblouky měl v době svého dokončení v roce 1356 hlavním rozpětí téměř 49 metrů, a byl toho času největším obloukovým mostem na světě. V následujících stoletích byla stavba několikrát změněna benátskými, francouzskými a rakouskými majiteli. V období 1958 až 1964 byla přestavěna italským architektem Carlo Scarpem. Od roku 1923 Castelvecchio slouží jako muzeum, kde jsou vystaveny veronské obrazy a sochy ze středověku.

zdroj: http://www.italie-malta-web.cz/clanky/verona-2-cast
53 fotek a 2 videa, říjen 2015, 89 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Castelvecchio a Ponte Scaligero
V letech 1354 - 1356 nechal postavit vládce Verony Cangranda II. della Scala hrad Castelvecchio na řece Adige, který je s cimbuřím na opevněném mostu Ponte Scaligero architektonicky mistrovským dílem. Účelem pevnosti a mostu bylo zajistit únikovou cestu pro rodinu Scaligerů na druhý břeh řeky Adige.
Most se třemi oblouky měl v době svého dokončení v roce 1356 hlavním rozpětí téměř 49 metrů, a byl toho času největším obloukovým mostem na světě. V následujících stoletích byla stavba několikrát změněna benátskými, francouzskými a rakouskými majiteli. V období 1958 až 1964 byla přestavěna italským architektem Carlo Scarpem. Od roku 1923 Castelvecchio slouží jako muzeum, kde jsou vystaveny veronské obrazy a sochy ze středověku.
Severoitalské město Verona je po Benátkách druhou neoblíbenější turistickou lokalitou ve zdejší oblasti a její centrum bylo zapsáno na seznam UNESCO.
Původní osídlení lokality spadá do doby římské a město se může pochlubit mnoha památkami na tyto slavné časy. Těmi nejznámějšími je Aréna, nacházející se v samém srdci města. Amfiteátr, který pojal až 20 000 diváků a byl částečně poškozen zemětřesením, je třetí největší ze všech římských arén a dnes se zde odehrávají četná operní představení. Dalším římským pozůstatkem je brána Porta dei Brosari či most Ponte Pietra. V raném středověku byla Verona dokonce po jistou dobu sídlem franského krále a císaře Pipina. Poté zde vládla rodina Scaligieriů, po nichž se u řeky Arno, která městem protéká, zachoval most Ponte Scaligero a impozantní pevnost Castelvecchio, kde se dnes nachází městské muzeum s úctyhodnou sbírkou uměleckých děl předních světových velikánů jako byli Pisanello, Bellini, Tintoretto či Veronese. Verona je pokladnicí skvělé italské architektury a tak zde můžete vidět románský kostel Basilica di San Zeno Maggiore, románsko-gotický dóm či největší veronský kostel Sant´ Anastasia.

zdroje: http://www.italie-malta-web.cz/clanky/verona-2-cast

http://italie.tripzone.cz/verona
45 fotek a 1 video, říjen 2015, 58 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
75 fotek, září až říjen 2015, 66 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
141 fotek, 8.10.2015, 77 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Opevněné město Soave obklopují hradby ze 14. století. Městské hradby šplhají po svahu až k starobylému hradu Rocca Scaligera, rozšířeném ve 14. století vládnoucím rodem Scaligeriů z Verony.
35 fotek, 9.10.2015, 59 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, města, ostatní
Basilica dei Santi Felice e Fortunato je kostel jehož původ sahá do 4.-5. století; dnešní vzhled je v podstatě románský ze 12. století, zvonice byla přestavěna ve 14.století, v kostele jsou mozaiky ze 4. století.
Od konce 4. a do poloviny 5. století byla postavena skutečná bazilika, slavnostní a majestátní, se třemi loděmi oddělenými dvěma řadami sloupů, její rozměry 45 × 22 m; loď byla také, stejně jako předchozí církevní objekt, dlážděna mozaikou a prodloužena v obdélníkové apsidy.
Před bazilikou bylo 7 m široké Atrium, chrámová předsíň, jako místo odpočinku pro kajícníky a pohostinství pro poutníky za relikviemi, velké nádvoří a propylaia vznikla přidáním 41,5 × 25 m; Celkem byla impozantní budova dlouhá 86.5 m. Podobný je kostel Sant'Ambrogio v Miláně.
Poblíž baziliky byla postavena kaple a baptisterium. Vedle baziliky je martyrion, vzácná kaple, postavená v pátém století k uctění svatých mučedníků a pro relikvie. Během 6. nebo 7. století kaple dostala jméno Santa Maria Mater Domini. Kaple je jedna z nejzajímavějších a nejlépe zachovaných raně křesťanských architektur v Itálii.
9 fotek a 1 video, říjen 2015, 37 zobrazení, architektura, cestování, dokumenty, kultura, města

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.